0 222 222 16 36
iletisim@kantarcilar.com.tr

Sık Sorulan Sorular


Paylaş

Muayene ve Damgalama işleminin temel kanunu 1889 da Fransa-Paris de yapılan toplantıda ‘Uluslararası Ölçü Örneklerinin Kabulü” adıyla anılacak olan 3516 Sayılı Kanundur. Amacı: Milli Ekonominin ve ticaretin şartlarına ve kamu yararına uygun  olarak her türlü ölçü ve ölçü aletinin doğru ve evrensel birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasıdır. Kanun da kapsam, muayene çeşitleri, yetkilendirmeler, ceza hükümleri, mali hükümler ve çeşitli hükümler uzun uzun anlatılmıştır.

3516 sayılı kanun uyarınca muayene ve damgalama işlemi yaptırmak şarttır.

Piyasaya arz edilen ve/veya kullanıma sunulan tartı aletlerinin muayeneleri 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği hükümlerine göre 2 yılda bir yaptırılması gerekmektedir.

Tartı aletlerinin tamir ve ayar işlemleri 20/03/2012 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından belgelendirilen işyerlerinde, yine aynı Yönetmeliğe göre aynı işyeri için belgelendirilen yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı MUAYENE TALEP FORMU (Web sitemizden, veya merkezlerimizden ulaşabilirsiniz) ile başvuru yapılmalıdır. Muayene için müracaatta bulunanlara, bir belge verilir. Firmamız muayeneler için bir program düzenler ve bu programı dahilinde muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15.Maddesine istinaden uygulanan idari para cezaları, 01/08/1999 tarihli ve 23773 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4421 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5'inci Maddesine göre arttırılması öngörüldüğünden; bu kanuna istinaden yeniden düzenlenen idari para cezaları 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c bendinde belirtilen; Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 2.100,00 TL idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için yetkili muayene servisimize HİZMET TALEP FORMU (Web sitemizden, veya merkezlerimizden ulaşabilirsiniz) ile başvuru yapılmalıdır.

Eskişehir Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisi - Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım